Systémy na mostné objekty                      

Chránička pre informačné systémy DWD Flow (PP, HD-PE, GRP)

Mostné odvodňovače

Tvarovky odvodnenia hydroizolácie

Rýmsové dosky

Assembly of engineering facilities drainage

01

Kanalizačné systémy, Šachtové vložky

Šachtové vložky

Šachty, nádrže, tvarovky a spojky GRP

Pohlcovače pachov

Spojky na všetky typy potrubí

Šachty, nádrže, tvarovky a spojky, PP, PE

01

Zákazkové výrobné služby

Products of GRP composites

Polymer concrete products

PE and PP products

Rubber products

Steel and aluminum

01

Naši klienti: