Pohlcovače pachov

Na stiahnutie

  • pdf GPC DWD System
    Všeobecné obchodné podmienky nákupu a dodávky (PL)
    File size: 337 kB

Adsorbery DWD to elementy służące do neutralizacji odo-rów pochodzących z systemów kanalizacyjnych. Czynnikiem pochłaniającym nieprzyjemne zapachy jest wkład z substancją czynną pochłaniający min. siarkowodory i węglowodory.

W zależności od przeznaczenia i miejsca instalacji rozróżnia-my trzy podstawowe typy:

1. Adsorbery studzienne DWD – dla studni kanalizacyjnych. Moduł adsorbera instalowany jest wewnątrz studni kanalizacyjnej na pierścieniu nośnym umożliwiając jego łatwy demontaż w celu rewizji studni kanalizacyjnej lub wymiany wkładu węglowego. Adsorbery studzienne DWD oferowane są do wszystkich typów oraz rozmiarów studni kanalizacyjnych.

2. Adsorbery kominowe DWD – dla wentylacji komór, odciągów i zamkniętych zbiorników. Stosowane są w miejscach wymagających zmniejszenia uciążliwości odorów wydobywających się z wentylacji. Ilość modułu węglowego oraz króciec przyłączeniowy dostosowany jest do ilości powietrza oraz komina wylotowego.

3. Adsorbery komorowe DWD – dla dużych komór. Moduł adsorbera zbudowany jest jako zewnętrzne urządzenie. Wielkość komory oraz ilość modułu węglowego dostosowany jest do wielkości komory oczyszczalni ścieków.

Wszystkie oferowane przez naszą firmę adsorbery oraz ilość modułu węglowego dobierane są każdorazowo wg indywidualnego zapotrzebowania dla konkretnego przypadku. Taki sposób obsługi gwarantuje Zamawiającemu dobór oraz za-stosowanie urządzeń zgodnie z wytycznymi producenta zapewniając skuteczność funkcjonowania urządzeń.

Absorbery odorów

Naši klienti: