Chránička pre informačné systémy DWD Flow (PP, HD-PE, GRP)

Pliki do pobrania

 • DWG
  DWD Flow systems
  File size: 946 kB
 • pdf GPC DWD System
  Všeobecné obchodné podmienky nákupu a dodávky (PL)
  File size: 337 kB
 • doc Špecifikácia
  DWD System - DWD Flow systems (PP, HD-PE) (PL)
  File size: 13 kB
 • pdf Katalog DWD
  Prislusenstvo Mostovych Objektov
  File size: 3 MB
 • pdf Certifikát IBDiM
  DWD System - Produkty z PE, PP (PL)
  File size: 3 MB

Systémy odvodnenia mostov a viaduktov DWD sú určené na výstavbu gravitačných odvodňovacích potrubí alebo ako systém chráničiek elektroenergetických, telekomunikačných a televíznych káblov na inžinierskych objektoch používaných v komunikačnom inžinieringu.

DWD System s.r.o. je jediným výrobcom v Európe, ktorý má vo svojej ponuke tri kompletné Systémy odvodnenia mostov a viaduktov DWD:

Všetky systémy odvodnenia ponúkané našou firmou sú prefabrikované jednorazovo, individuálne a v súlade s projektovou dokumentáciou pre konkrétny objekt. Ako jediná firma v Európe zabezpečujeme takýto spôsob obsluhy zaručujúc objednávajúcemu použitie inštalácie v súlade s požiadavkami platných noriem a technickými predpismi investora.

Pre účely montáže potrubíia DWD System bol vypracovaný inovačný systém, závesnej techniky, chránený európskym priemyselným vzorom, využívajúci oceľové elementy zinkované žiarovo (hrúbka vrstvy zinku 70?µm), ktoré sú ešte dodatočne ošetrené práškovou farbou (hrúbka maliarskej vrstvy 70µm). Nami používaný spojovací materiál je vyhotovený z nehrdzavejúcej ocele triedy A4. Všetky elementy systému závesov sú dodávané podľa výrobno – technickej dokumentácie pre každý mostný objekt zvlášť. Vďaka tomu, že sa jedná o teleskopické závesy, hotové elementy už nie sú upravované na stavbe, čo zaručuje nepoškodenie protikoróznej ochrany a rapídne urýchlenie montáže. V prípade požiadavky vieme dodať závesný systém z nehrdzavejúcej ocele. Rôznorodý systém závesov umožňuje prispôsobenie spôsobu zavesenia inštalácie k charakteru konštrukcie každého objektu.

Systém sa skladá z:

Systémy upevnenia pre každý objekt a inštaláciu sú navrhnuté individuálne technickým oddelením, pripravujúcim realizačné výkresy. Tento spôsob zabezpečuje správne fungovanie celého systému odvodnenia zohľadňujúc spolupôsobenie jednotlivých častí inštalácie spolu s mostným objektom.
Drainage and tele-technology DWD Flow systems (PP, HD-PE, GRP) Drainage and tele-technology DWD Flow systems (PP, HD-PE, GRP)

Naši klienti: